Maki font demo

icon-aboveground-rail0xe800
icon-airfield0xe801
icon-airport0xe802
icon-art-gallery0xe803
icon-bar0xe804
icon-baseball0xe806
icon-basketball0xe807
icon-beer0xe808
icon-belowground-rail0xe809
icon-bicycle0xe80a
icon-bus0xe80b
icon-cafe0xe80c
icon-campsite0xe80d
icon-cemetery0xe80e
icon-cinema0xe80f
icon-college0xe810
icon-commerical-building0xe811
icon-credit-card0xe812
icon-cricket0xe813
icon-embassy0xe814
icon-fast-food0xe815
icon-ferry0xe816
icon-fire-station0xe817
icon-football0xe818
icon-fuel0xe819
icon-garden0xe81a
icon-giraffe0xe81b
icon-golf0xe81c
icon-grocery-store0xe81e
icon-harbor0xe81f
icon-heliport0xe820
icon-hospital0xe821
icon-industrial-building0xe822
icon-library0xe823
icon-lodging0xe824
icon-london-underground0xe825
icon-minefield0xe826
icon-monument0xe827
icon-museum0xe828
icon-pharmacy0xe829
icon-pitch0xe82a
icon-police0xe82b
icon-post0xe82c
icon-prison0xe82d
icon-rail0xe82e
icon-religious-christian0xe82f
icon-religious-islam0xe830
icon-religious-jewish0xe831
icon-restaurant0xe832
icon-roadblock0xe833
icon-school0xe834
icon-shop0xe835
icon-skiing0xe836
icon-soccer0xe837
icon-swimming0xe838
icon-tennis0xe839
icon-theatre0xe83a
icon-toilet0xe83b
icon-town-hall0xe83c
icon-trash0xe83d
icon-tree-10xe83e
icon-tree-20xe83f
icon-warehouse0xe840