Brandico font demo

icon-facebook0xf300
icon-facebook-rect0xf301
icon-twitter0xf302
icon-twitter-bird0xf303
icon-vimeo0xf30f
icon-vimeo-rect0xf30e
icon-tumblr0xf311
icon-tumblr-rect0xf310
icon-googleplus-rect0xf309
icon-github-text0xf307
icon-github0xf308
icon-skype0xf30b
icon-icq0xf304
icon-yandex0xf305
icon-yandex-rect0xf306
icon-vkontakte-rect0xf30a
icon-odnoklassniki0xf30c
icon-odnoklassniki-rect0xf30d
icon-friendfeed0xf312
icon-friendfeed-rect0xf313
icon-blogger0xf314
icon-blogger-rect0xf315
icon-deviantart0xf316
icon-jabber0xf317
icon-lastfm0xf318
icon-lastfm-rect0xf319
icon-linkedin0xf31a
icon-linkedin-rect0xf31b
icon-picasa0xf31c
icon-wordpress0xf31d
icon-instagram0xf31e
icon-instagram-filled0xf31f
icon-diigo0xf320
icon-box0xf321
icon-box-rect0xf322
icon-tudou0xf323
icon-youku0xf324
icon-win80xf325
icon-amex0xf326
icon-discover0xf327
icon-visa0xf328
icon-mastercard0xf329
icon-houzz0xf32a
icon-bandcamp0xf32b
icon-codepen0xf32c